Storing Melden

Valt uw toestel in storing? Heeft u klachten over uw CV-installatie? Neem dan contact op met Gimbergh Service.
Let op: Mensen met een onderhoudscontract kunnen contact opnemen met het storingsnummer.

Uw naam is niet ingevuld.

'; elseif (!empty($email_fout)) echo '

Uw e-mailadres is onjuist.

'; elseif (!empty($antiflood)) echo '

U mag slechts één bericht per ' . $seconde . ' seconde versturen.

'; else echo '

U bent uw naam, e-mailadres, onderwerp of bericht vergeten in te vullen.

'; } // HTML e-mail formlier echo ' Untitled Document
   
   
   
 
'; } // versturen naar else { // set datum $datum = date('d/m/Y H:i:s'); $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam:" . htmlspecialchars($_POST['naam']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon: " . htmlspecialchars($_POST['telefoon']) . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail: " . htmlspecialchars($_POST['mail']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Adres: " . htmlspecialchars($_POST['adres']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Eventuele Toevoeging: " . htmlspecialchars($_POST['extra']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Postcode: " . htmlspecialchars($_POST['postcode']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Woonplaats: " . htmlspecialchars($_POST['woonplaats']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Storingscode: " . htmlspecialchars($_POST['onderwerp']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Omschrijving:\n"; $inhoud_mail .= htmlspecialchars($_POST['bericht']) . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het IP adres " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // -------------------- // spambot protectie // ------ $headers = 'From: ' . htmlspecialchars($_POST['naam']) . ' <' . $_POST['mail'] . '>'; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace('\n', '', $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace('\r', '', $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace('\n', '', $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace('\r', '', $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes if (mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers)) { // zorg ervoor dat dezelfde persoon niet kan spammen $_SESSION['antiflood'] = time(); echo '

Bedankt voor het melden van uw storing. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

'; } else { echo '

Uw melding is niet verzonden

Onze excuses. Uw storingsmelding kon niet verzonden worden.

'; } } ?>